top of page

na obozie 2023...

zadziało się dużo rzeczy!

Uczestnicy i uczestniczki wzięli udział w:

  • warsztatach integracyjno-wzmacniające z elementami Design Thinking i mindfulness,

  • warsztatach kreatywnych,

  • innovatonie: od losowania wyzwań i rozmów stolikowych z przedstawicielami Partnerów Biznesowych poprzez wizyty studyjne aż do tworzenia innowacji (prototypów rozwiązań), aż do przygotowań do wystąpień przed konkursowym jury na gali finałowej.

Obóz zakończył się uroczystą galą finałową z konkursem prezentacji wypracowanych prototypów, giełdą pomysłów i głosowaniem publiczności oraz ogłoszeniem wyników.

Fot.: K. Szuba, D. Linkowski, J. Łaszcz

gala finałowa 

i jeszcze trochę kulis

i jeszcze trochę kulis...

bottom of page